Chceme vzkvétající a čisté město!

Spolek za čisté Kunovice sdružuje občany a přátele města Kunovice, kterým není lhostejné životní protředí a jeho kvaltní rozvoj. Členové spolku usilují o neustálé zkvalitňování životních podmínek na uzemí města. Dále podporují ochranu zvířat, ptactva, stromů i květinové výsadby a udržování celkové čistoty města. Spolek za čisté Kunovice se chce aktivně podílet na rozvoji pozitivní atmosféry města Kunovice i na jeho ekologickém a kulturním programu. Členové se chtěji spolupodílet na zajištění vhodného místa pro život nejen všem současným obyvatelům města, ale také dalším generacím.

Členové spolku se zapojili do akce "Uklidíme Česko 2017"

Po domluvě s povodím Moravy, se sedm členů spolku dohodlo na systematickém vyčištění ploch v okolí řeky Olšavy. I když se to možná nezdá, oba břehy řeky podél ulice Olšavní, byli zaplněny odpadky i předměty, které do přírody rozhodně nepatří. Vysbírat se tak podařilo více než 20 kilogramů odpadu a značné množství náplavového dřeva, které břehy zanášelo.

Převážně oblast poblíž mostů, byla poznamenána neukázněnými občany, kterým plechovka či noviny v trávě rozhodně nevadí. Mezi nalezené kuriozity pak patřil pedál od kola, kávová lžička, sloha na dokumenty automobilu a dokonce i dopravní značka. Krabiček od cigaret jsme nalezli nepočítaně. Jsme rádi, že jsme se mohli do projektu zapojit a přispět tak prakticky k opravdu čistým Kunovicím.

Vyčištěná oblast je možná jen malou částí Kunovic, ale pokud se postupně zapojí všichni ti, kdo mají rádi přírodu, budeme moci obdivovat opravdu krásné město. Takové, kde bydlet je radost. Děkujeme všem nadšeným členům spolku. Především manželům Vaďurovým, manželům Veselým a Filipovým. Děkujeme, že jim záleží na prostředí, kde žijí. 

Další fotografie si prohlédněte na našem facebooku. 

Instalace výstavy "Poznej ptačí svět" v budově ZŠ U Pálenice

Díky spolupráci s paní učitelkou biologie Růženou Hlůškovou jsme na nástěnku ve 3. patře umístili fotogragrafie z ptačího světa. Konkrétně se jednalo o sýkoru koňadru a sýkoru modřinku. Výstava mapuje vývoj ptáků od vajíčka po dospělce. Výstava potrvá do 30. 4. kdy bude obměněna další ptačí sérií. Více info najdete v sekci aktuální činnost.


Kontakt

Spolek za čisté Kunovice
Třída Vítězství 1141, 68604 Kunovice
02999633

Zavěšujeme ptačí budky

 strom

 

 

 Předseda: Ing. Jiří Filip