Chceme vzkvétající a čisté město!

Spolek za čisté Kunovice sdružuje občany a přátele města Kunovice, kterým není lhostejné životní protředí a jeho kvaltní rozvoj. Členové spolku usilují o neustálé zkvalitňování životních podmínek na uzemí města. Dále podporují ochranu zvířat, ptactva, stromů i květinové výsadby a udržování celkové čistoty města. Spolek za čisté Kunovice se chce aktivně podílet na rozvoji pozitivní atmosféry města Kunovice i na jeho ekologickém a kulturním programu. Členové se chtěji spolupodílet na zajištění vhodného místa pro život nejen všem současným obyvatelům města, ale také dalším generacím.

Instalace výstavy "Poznej ptačí svět" v budově ZŠ U Pálenice

Díky spolupráci s paní učitelkou biologie Růženou Hlůškovou jsme na nástěnku ve 3. patře umístili fotogragrafie z ptačího světa. Konkrétně se jednalo o sýkoru koňadru a sýkoru modřinku. Výstava mapuje vývoj ptáků od vajíčka po dospělce. Výstava potrvá do 30. 4. kdy bude obměněna další ptačí sérií. Více info najdete v sekci aktuální činnost.


Kontakt

Spolek za čisté Kunovice
třída Vítězství 1141, 68604 Kunovice
IČ: 02999633

Zavěšujeme ptačí budky

 

strom

 

 

NAVŠTIVTE
NAŠI VÝSTAVU!